آدرس کارخانه :
شهرک صنعتی ویان – بلوار کارآفرینان جنوبی – بلوار توسعه

فولاد راد همدان

فولاد راد همدان۹۸۸۱۳۵۳۴۵۰۳۰+

فولاد راد همدان۹۸۸۱۳۵۳۴۵۰۴۰+

فولاد راد همدان

آدرس فولاد راد همدان

آدرس فولاد راد همدان

آدرس دفتر مرکزی :
همدان -میدان جهاد-برج زاگرس-طبقه ۱۱-واحد ۱

شماره های تماس جهت سفارش:

فولاد راد همدان۹۸۸۱۳۸۳۰۰۳۰۰,۳۰۱,۳۰۲+

فولاد راد همدان۹۸۸۱۳۸۳۰۰۳۰۰,۳۰۱,۳۰۲+

فولاد راد همدان۹۸۸۱۳۲۶۴۵۰۶۰+

فولاد راد همدان۹۸۸۱۳۲۶۴۵۰۷۰+

ایمیل فولاد رادsteelradhamedan@gmail.com

 

آدرس فولاد راد همدان

دفتر مرکزی فولاد راد همدان